जन प्रतिनिधि

नाम पद ठेगाना फोन नं

राजन लिम्बु

अध्यक्ष

९८५१२०४८९४

रविन साम्रा लिम्बु

उपाध्यक्ष

९८४४६४८२५४

यज्ञ प्रसाद लिम्वु

वडा अध्यक्ष

वडा १ सावादिन ९८४२७७५४३१

भुपेन्द्र चौलागाई

वडा अध्यक्ष

वडा नं. २ खेजेनिम ९८४२६६३९९६

आईत राम लिम्बु

वडा अध्यक्ष

वडा ३ लिङखिम ९७४२०२६८६३

महेश लाबुङ लिम्बु

वडा अध्यक्ष

वडा नं. ४ ईखाबु ९८६३७१९६८८

देउ प्रसाद लिम्वु

वडा अध्यक्ष

वडा ५ तापेथोक ९८४२७९३२५१

पेमा टासी शेर्पा

वडा अध्यक्ष

वडा नं. ६ लेलेप ९८४४६७०७२७

छेतेन लामा शेर्पा

वडा अध्यक्ष

वडा नं. ७ ओलाङचुङगोला ९८५२६६०६११

मिङ्मा डन्डु शेर्पा

कार्यपालिका सदस्य

वडा नं. ६ घुन्सा ९८५१११९१५४

तेन्जिङ शेराप शेर्पा

कार्यपालिका सदस्य

वडा नं. ६ घुन्सा ९८४०१०५७९७

फुपु ल्हमु श्रेष्ठ

कार्यपालिका सदस्य

वडा नं. ७ ओलाङचुङगोला ९८६२०४९१२९

सीता लिम्बु

कार्यपालिका सदस्य

वडा नं. ३ लिङखिम ९८६३९७६४७८

बिना दर्जी

कार्यपालिका सदस्य

वडा नं. १ सावादिन ९८४२७८४४९८

तारा देवी लिम्बु

कार्यपालिका सदस्य

वडा नं. ६ लेलेप ९८४०४७२४६७

मिङ्मा शेर्पा

वडा सदस्य

वडा नं. १ सावादिन ९८४४१८६३३२

पेम्बा शेर्पा

वडा सदस्य

वडा नं. १ सावादिन ९८४२७७५६५४

सुनिता माया लिम्बु

वडा सदस्य

वडा नं. १ सावादिन ९८६२९१६७४१

प्रेम बहादुर शेर्पा

वडा सदस्य

वडा नं. २ खेजेनिम ९८४२७१८४०६

भीम कुमार लिम्बु

वडा सदस्य

वडा नं. २ खेजेनिम ९८४२७९३१२५

लिला सिगु लिम्बु

वडा सदस्य

वडा नं. २ खेजेनिम ९८२४०२४२६६

फिपरानी विश्वकर्मा

वडा सदस्य

वडा नं. २ खेजेनिम ९८४२७४७२२३

मन कुमारी वि क

वडा सदस्य

वडा नं ३ लिङखिम ९८६२७७१९८९

सुरेन्द्र कुमार लिम्बु

वडा सदस्य

वडा नं. ३ लिङखिम ९८६२७६७८२२

सन्तोष लिम्बु

वडा सदस्य

वडा नं. ३ लिङखिम ९८४२६४३३००

बल बहादुर लिम्बु

वडा सदस्य

वडा नं. ४ ईखाबु ९८४०९९३२२१

टेक बहादुर तामाङ्ग

वडा सदस्य

वडा नं. ४ ईखाबु ९८६४१८५९५०

कमला लिम्बु

वडा सदस्य

वडा नं. ४ ईखाबु ९७४५४७७०६१

दिलमाया कामी

वडा सदस्य

वडा नं. ४ ईखाबु ९८६१६२३२०६

सन्देश कुमार लिम्बु

वडा सदस्य

वडा नं. ५ तापेथोक ९८४२७४२०५२

अमृत कुमार लिम्बु

वडा सदस्य

वडा नं. ५ तापेथोक ९८६३७१६६६४

सर्मिला लिम्बु

वडा सदस्य

वडा नं. ५ तापेथोक ९८४२०६१९५२

सुकमाया कामी

वडा सदस्य

वडा नं. ५ तापेथोक ९८६१७०१९१५

गणेश बहादुर लिम्बु

वडा सदस्य

वडा नं. ६ लेलेप ९८४२७४७९२८

भगिमान लिम्वु

वडा सदस्य

वडा नं ६ लेलेप ९८६३६७७४९६

बिपना तुम्बाहाम्फे वि क

वडा सदस्य

वडा नं. ७ ओलाङचुङगोला ९८६२०४०१२९

वाङ्ग्या शेर्पा

वडा सदस्य

वडा नं. ७ ओलाङचुङगोला ९८६२६३२३८१

टाँसी शेर्पा

वडा सदस्य

वडा नं ७ ओलाङचुङगोला ९८४२६६०१९५