ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फक्ताङलुङ गाउँपालिका, स्थानिय शिक्षा ऐन २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 08:34 PDF icon फक्ताङलुङ गाउँपालिका, स्थानिय शिक्षा ऐन २०७६
स्थानीय उर्जा विकास निर्देशिका ७५/७६ 12/26/2018 - 18:18 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास निर्देशिका
शिक्षा नियमावली ७५/७६ 12/26/2018 - 18:14 PDF icon शिक्षा नियमावली
वैठक सन्चालन कार्यबिधि ७५/७६ 12/26/2018 - 18:00 PDF icon वैठक सन्चालन कार्यबिधि
बिपद ब्यावस्थापन कोष सन्चालन कार्यविधि ७५/७६ 12/26/2018 - 17:57 PDF icon बिपद ब्यावस्थापन कोष सन्चालन कार्यविधि
प्रशासकिय कार्यविधी ऐन ७५/७६ 12/26/2018 - 17:54 PDF icon प्रशासकिय कार्यविधी ऐन
पधाधिकारिहरुको आचारसंहिता २०७४ ७५/७६ 12/26/2018 - 17:50 PDF icon पधाधिकारिहरुको आचारसंहिता २०७४
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावली ७५/७६ 12/26/2018 - 17:40 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावली
गाउँ सभा सन्चालन कार्यबिधी ७५/७६ 12/26/2018 - 17:35 PDF icon गाउँ सभा सन्चालन कार्यबिधी
कार्य सम्पादन नियमावली ७५/७६ 12/26/2018 - 17:26 PDF icon कार्य सम्पादन नियमावली