फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अति सन्तुष्ट
19% (168 votes)
सन्तुष्ट
37% (316 votes)
ठिकै
27% (236 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
16% (142 votes)
Total votes: 862