फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अति सन्तुष्ट
18% (146 votes)
सन्तुष्ट
38% (300 votes)
ठिकै
29% (228 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
15% (116 votes)
Total votes: 790