फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको आधिकारिक वेभसाईटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ !

आ.व.२०७९।८० को निति कार्यक्रम तथा वजेट